Climag – wentylacja do domów i mieszkań

w_dom

Wysokie ceny za energię mobilizują wszystkich do jej oszczędzania. Należy mieć świadomość, że straty ciepła w okresie zimowym w dużym stopniu są spowodowane systemami wentylacyjnymi. Wraz z wietrzeniem pomieszczeń tracimy również ciepło. Na wentylację może przypadać od 30 do 60% wszystkich strat. W starych domach, w których znaczna część ciepła uciekała przez zimne przegrody, straty wentylacyjne stanowiły mniejszy udział w całości. Im ściany, dach i okna są cieplejsze, tym rola strat wentylacyjnych w całym bilansie energetycznym rośnie. Często z tego powodu następuje nadmierne uszczelnianie budynku, co ma doprowadzić do zmniejszenia intensywności jego wentylowania. W rezultacie znacznie pogarsza się jakość powietrza w pomieszczeniach, a co za tym idzie – nadmiernie wzrasta wilgotność powietrza sprzyjająca rozwojowi grzybów i pleśni.

Taka sytuacja skłania do poszukiwania kompromisu pomiędzy oszczędzaniem energii a właściwą wentylacją pomieszczeń. Dobrym rozwiązaniem tego problemu jest zastosowanie systemu wentylacji nawiewno-wywiewnej z centralą wentylacyjną (rekuperatorem) odzyskującą ciepło.

System wentylacji nawiewno-wywiewnej wyróżnia się tym, że wentylatory nie tylko likwidują powietrze z budynku, ale również w jego miejsce dostarczają świeże powietrze z zewnątrz. Powietrze to jest pobierane spoza budynku, po czym systemem kanałów wentylacyjnych dostarcza je do pokoi. Z kolei kanały wywiewne usuwają zanieczyszczone powietrze z kuchni, toalety, łazienki i garderoby i transportuje je na zewnątrz.