512-385-875

Jak sprawdzić drożność wentylacji?

kwi 24, 2024

Drożność wentylacji to kluczowy aspekt utrzymania zdrowego i komfortowego środowiska wewnątrz budynków mieszkalnych, biurowych czy przemysłowych. Właściwe funkcjonowanie systemów wentylacyjnych wpływa na jakość powietrza, a tym samym na samopoczucie i zdrowie osób przebywających w pomieszczeniach. 

Czynniki wpływające na drożność wentylacji

Zabrudzenia mogą gromadzić się w kanałach wentylacyjnych na skutek osiadania kurzu, pyłów czy też innych zanieczyszczeń. Długotrwałe działanie takich czynników może prowadzić do zmniejszenia przekroju kanału oraz utraty efektywności systemu. Uszkodzenia mechaniczne, takie jak pęknięcia czy odkształcenia, również wpływają na drożność wentylacji. W przypadku nieprawidłowego działania elementów systemu, takich jak wentylatory czy klapy, może dojść do zaburzenia równowagi ciśnień oraz niewłaściwego przepływu powietrza.

Metody kontroli drożności wentylacji

Istnieje kilka metod, które pozwalają sprawdzić drożność wentylacji w budynkach:

Wizualna kontrola – pierwszym krokiem w ocenie drożności wentylacji jest wizualne sprawdzenie stanu kanałów oraz urządzeń. Należy zwrócić uwagę na ewentualne uszkodzenia, zabrudzenia czy też nieprawidłowe ustawienia elementów systemu.

Pomiar przepływu powietrza – jednym z podstawowych parametrów oceny drożności wentylacji jest pomiar przepływu powietrza w kanałach. Można to zrobić przy użyciu specjalistycznych urządzeń, takich jak anemometry czy balometry. Pomiar ten pozwala na określenie efektywności systemu oraz ewentualnych problemów związanych z jego działaniem.

Kontrola ciśnienia – kolejnym ważnym aspektem kontroli drożności wentylacji jest pomiar ciśnienia w kanałach. Wartości te mogą wskazywać na obecność przeszkód, uszkodzeń czy też nieprawidłowe działanie elementów systemu. Pomiar ciśnienia można przeprowadzić za pomocą manometrów czy też urządzeń wielofunkcyjnych.

Badanie dymowe – metoda ta polega na wprowadzeniu dymu do kanałów wentylacyjnych oraz obserwacji jego rozchodzenia się. Dym pozwala na wizualizację przepływu powietrza oraz ewentualnych problemów związanych z drożnością systemu. Badanie dymowe jest szczególnie przydatne w przypadku trudno dostępnych kanałów czy też skomplikowanych układów wentylacyjnych.

kontakt

Mariusz Wiaderkiewicz

Handlowiec 

Mariusz Kozioł

Handlowiec 

Mariusz Rusjan

Handlowiec