512-385-875

Blog

Znaczenie klimatyzacji w procesach przemysłowych

sty 19, 2022

Klimatyzacja kojarzy się nam przede wszystkim z utrzymaniem komfortowej temperatury w domu czy w pomieszczeniach biurowych. Ma jednak ona szerokie zastosowanie także w różnych gałęziach przemysłu. Stworzenie komfortowych warunków jest ważne w różnych zakładach produkcyjnych. Sprawdź, gdzie w przemyśle używana jest klimatyzacja i jakie ma znaczenie!

Klimatyzatory w przemyśle – jakie mają działanie?

Klimatyzatory są urządzeniami, które w zależności od przeznaczenia i właściwości mogą być pojedynczymi urządzeniami albo złożonymi systemami klimatyzacyjnymi. Głównym zadaniem klimatyzacji jest zapewnienie optymalnej temperatury. Podczas miesięcy letnich odprowadzają ciepło, a zimą zapewniają optymalną temperaturę. Klimatyzator dba także o optymalny poziom wilgoci.

Klimatyzatory w przemyśle są stosowane nie tylko tam, gdzie przebywają ludzie, ale także tam, gdzie zachodzą różne procesy produkcyjne.

Gdzie w procesach przemysłowych używa się klimatyzatorów?

Klimatyzatory przemysłowe można podzielić na kilka kategorii w zależności od tego, w jakim celu używana będzie klimatyzacja. Klimatyzację w przemyśle można podzielić na:

klimatyzację komfortu
klimatyzację precyzyjną
klimatyzację pomieszczeń czystych.

Klimatyzacja komfortu ma przede wszystkim zapewniać komfort pracownikom, którzy pracują w firmie. Są to więc wszelkie klimatyzacje biur i pomieszczeń, w których się pracuje. Nie jest to klimatyzacja podyktowana wymaganiami produkcyjnymi, ale komfortem osób, które pracują na produkcji.

Klimatyzacja precyzyjna jest stosowana wszędzie tam, gdzie wymagane są określone warunki produkcji, a powietrze musi spełniać określone normy. Taki rodzaj klimatyzacji jest więc stosowany na przykład w serwerowniach, gdzie należy zapewnić odpowiednio niską temperaturę potrzebną dla urządzeń.

Klimatyzacja pomieszczeń czystych jest stosowana w pomieszczeniach o zaostrzonym rygorze sanitarnym. Stosuje się ją na przykład w salach operacyjnych, przemyśle farmaceutycznym i spożywczym. Powietrze nie tylko musi mieć komfortową temperaturę, ale też być filtrowane.

Jak widać, klimatyzacja przemysłowa nie jedno ma imię!

kontakt

Mariusz Wiaderkiewicz

Handlowiec 

512-385-875

biuro@climag.pl

Mariusz Kozioł

Handlowiec 

607-277-207

m.koziol@climag.pl

Mariusz Rusjan

Handlowiec 

791-174-969

serwis@climag.pl