Jak dbać o czystość kanałów wentylacyjnych?

blog firmy Climag

Klimatyzacja i wentylacja są coraz częściej spotykane nie tylko w pomieszczeniach biurowych, ale również w domach i mieszkaniach. Istotą ich poprawnego działania jest czystość poszczególnych elementów, która wpływa na jakość życia. Stopień zabrudzeń i szybkość ich powstawania w systemach wentylacyjnych zależy od rodzaju budynku, sposobu wymiany powietrza oraz jakości zastosowanych filtrów. Jak najlepiej zadbać o czystość kanałów wentylacyjnych?

Czystość wentylacji, a przepisy prawa

Prawidłowe funkcjonowanie systemu wentylacyjnego wynika z jego regularnej konserwacji i czyszczenia. Zanieczyszczenia, które mogą mieć wpływ na działanie wentylacji to zarazki, bakterie i wirusy, dym tytoniowy oraz pary i gazy, takie jak tlenek węgla, dwutlenek węgla, formaldehydy, tlenki azotu. Mogą one powodować ból głowy, zmęczenie i senność. Do dbałości o instalację, kanały i przewody wentylacyjne zobowiązują konkretne przepisy prawa budowlanego. Obowiązujące przepisy krajowe zawarte są w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 16.08.1999 w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych, w Prawie Budowlanym dotyczącym instalacji gazowych oraz przewodów kominowych oraz w normie PN-EN 12097:2007 Wentylacja budynków. Sieć przewodów. Temat czystości kanałów wentylacyjnych znalazł odzwierciedlenie także w przepisach unijnych – norma EN 15780 opisuje wymagania i procedury dotyczące oceny stanu higienicznego instalacji wentylacyjnych oraz metod ich czyszczenia.

Metody czyszczenia kanałów wentylacyjnych

O czystość wentylacji zadbać można już na etapie jej projektowania, stosując odpowiednie elementy, umożliwiające jej czyszczenie. W celu oczyszczenia kanałów wentylacyjnych zastosować można metodę suchą lub mokrą. Sucha metoda polega na czyszczeniu mechanicznym szczotkami obrotowymi, zasilanymi elektrycznie lub pneumatycznie. Szczotki te zamontowane są na specjalnym wałku napędowym. W metodzie suchej skorzystać można także z czyszczenia powietrzem sprężonym lub zasysającym.  Mokre metody czyszczenia przewodów wentylacyjnych polegają na wykorzystaniu pary lub środków chemicznych – w tym dezynfekcji i ozonowania. Zastosowanie ozonowania nie wymaga użycia szkodliwych dla zdrowia środków chemicznych, które mogą przez dłuższy czas utrzymywać się w powietrzu oraz na odkażanych powierzchniach. Ozonowanie jest skuteczniejsze niż zastosowanie chloru, fluoru lub promieniowania UV. Ozon ma silne działanie niszczące na bakterie, wirusy i inne drobnoustroje. Nie niszczy odkażanych powierzchni i nie pozostawia po zakończeniu dezynfekcji nieprzyjemnych zapachów w pomieszczeniach. Metoda wykorzystująca ozonowanie cieszy się obecnie dużą popularnością również ze względu na walkę z koronawirusem.

© 2022 r. Climag

Polityka prywatności